1679 ihzar müzekkeresi hareketi ne demek?

İhzar müzekkeresi hareketi 1679 yılında İngiltere'de çıkarılmış bir yasadır. Hukukçular tarafından insan haklarının gelişiminde önemli bir aşama olarak gösterilir. Kabul edilen bu belge ile idarenin tüm eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi hale gelmiş, keyfi tutuklamalar yasaklanmış, tutuklanan bir kimsenin 48 saat içerisinde yargıç önüne çıkarılması zorunluluğu getirilmiştir.

Orijinal kaynak: 1679 ihzar müzekkeresi hareketi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler