1018 ne demek?

Olaylar

Doğumlar

  • 10 Nisan - Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi (ö. 1092)
  • tarihi bilinmeyen

Ölümler

Orijinal kaynak: 1018. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler