06mju06 ne demek?

06mju06, Cambridge International Examinations tarafından sunulan Mathematik Dersi (Matematik Yenileme) için bir ölçme aracıdır. Bu sınav, Matematik Yenileme konularının anlaşılmasını ölçer ve öğrencilere Lise Matematik seviyesine geçiş yapmaları için gereken temel bilgi ve becerileri sağlar. Sınav, 2 saatlik bir süre içinde, çoklu seçimli ve açık uçlu sorular içerir.