0003 gelir vergisi s. (muhtasar) nasıl hesaplanır ne demek?

ilir misiniz?

Gelir vergisi (muhtasar) hesaplaması, kişinin yıllık kazancına ve vergi dilimlerine göre belirlenir. Gelir vergisi (muhtasar) beyannamesi, her bir çeyrek için ayrı ayrı doldurulur ve her çeyrek sonunda beyan edilir.

Gelir vergisi (muhtasar) hesaplanırken, öncelikle kişinin brüt kazancı tespit edilir. Yıllık brüt kazancın vergi dilimlerine göre belirlenmesi ile hesaplanan vergi tutarı, hesaba dahil edilir. Daha sonra, vergi dilimlerine göre belirlenen vergi oranları uygulanarak hesaplanan vergi tutarı, muhtasar beyannamede bildirilir.

Gelir vergisi (muhtasar) hesaplama formülü:

Gelir Vergisi (Muhtasar) = Yıllık Brüt Kazanç x Vergi Oranı - Vergi İndirimi

Örnek:

Bir çalışanın yıllık brüt kazancı 50.000 TL'dir ve vergi dilimi %20'dir. Vergi indirimi için ödenecek miktar 1.000 TL'dir.

Gelir Vergisi (Muhtasar) = (50.000 TL x %20) - 1.000 TL

Gelir Vergisi (Muhtasar) = 10.000 TL - 1.000 TL

Gelir Vergisi (Muhtasar) = 9.000 TL

Bu örnekte, bu çalışanın muhtasar vergi borcu 9.000 TL'dir.