0 ve 1 neden asal sayı değildir ne demek?

0 bir asal sayı değildir çünkü bir asal sayı sadece kendisi ve 1'e bölünebilir, ancak 0 hiçbir sayıya bölünemez olduğundan asal sayı olarak kabul edilemez.

1 ise asal sayı olarak kabul edilmez çünkü asal sayı tanımı, sadece kendisine ve 1'e bölünebilen pozitif tam sayıları ifade eder. Ancak 1'e sadece kendisi bölünebilir (bir sayıya bölündüğünde sonuç yine 1 olur) ve bu nedenle asal sayı olarak kabul edilmez.