0 (sayı) ne demek?

<table> <thead> <tr class="header"> <th style="text-align: center;"><p>0</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td style="text-align: center;"><center> <p><strong>0</strong> | <a href="1_(sayı)" title="wikilink">1</a> | <a href="2_(sayı)" title="wikilink">2</a> | <a href="3_(sayı)" title="wikilink">3</a> | <a href="4_(sayı)" title="wikilink">4</a> | <a href="5_(sayı)" title="wikilink">5</a> | <a href="6_(sayı)" title="wikilink">6</a> | <a href="7_(sayı)" title="wikilink">7</a> | <a href="8_(sayı)" title="wikilink">8</a> | <a href="9_(sayı)" title="wikilink">9</a></p> </center></td> </tr> <tr class="even"> <td style="text-align: center;"><p><a href="Arap_rakamları" title="wikilink">Batı Arap</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td style="text-align: center;"><p><a href="Doğu_Arap_rakamları" title="wikilink">Doğu Arap</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td style="text-align: center;"><p><a href="Bengali_language" title="wikilink">Bengali</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td style="text-align: center;"><p><a href="Çin_rakamları" title="wikilink">Çin</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td style="text-align: center;"><p><a href="Hint_rakamları" title="wikilink">Devanāgarī</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td style="text-align: center;"><p>Khmer</p></td> </tr> <tr class="even"> <td style="text-align: center;"><p>Thai</p></td> </tr> </tbody> </table>

Sıfır, aritmetikte 0 rakamını simgeler.1 Bugünkü sayı sisteminde sıkça kullanılan sıfır, bir niteliğin yokluğunu temsil eder. Toplamada toplandığı sayıyı değiştirmeyen etkisiz, çarpmada sonucu sıfır yapan yutan, bölmede ise bir sayıya bölündüğünde 0 sonucu çıkar. Ancak bir sayıyı böldüğünde sonuç tanımsızdır. 0 sayısı pozitif ve negatif olmayan bir sayıdır. "0" Roma rakamlarında gösterilemeyen tek rakamdır.

Birçok skalada sıfır başlangıç ya da nötr bölgeyi temsil eder. Sayı doğrusunda sıfırın sağı artı, solu eksi değerleri barındırır. Sıcaklık derecelendirmelerinde sıfırın yeri derecelendirme sistemine göre değişir. Örneğin Kelvin derecesinde sıfır noktası -273 °C'ye (mutlak sıcaklık) denk gelmektedir. Celsius derecesinde ise 0 noktası suyun erime/donma noktası olarak alınmıştır.

Etimoloji

Sıfır sözcüğü Arapça sifr (anlamı: boş, şifre) sözcüğünden türemiştir.2 Sifr ise Sanskrit'te boş anlamına gelen sunya sözcüğünün tercümesidir.3

Tarihçe

Sıfırın MÖ 1770 itibarıyla Antik Mısırlılar,4 MÖ ikinci binyılın ortalarında Babiller,5 MÖ 450 yıllarında Orta Amerika'da yaşayan Mayalılar tarafından kullanıldığına dair kanıtlar vardır. MS 800 civarında ise Hintler sıfıra benzer bir sembol kullanmışlardır. Hindistan'dan yayılan sıfır, MS 1400 yıllarında Avrupa'da da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Harezmi tarafından yeniden tanımlanan sıfır sayısının, Orta Çağ'da Endülüs'ten Avrupa'ya geçtiği düşünülmektedir.6

Matematik

Cebir'de sıfır aşağıdaki bağıntılara sahiptir:

0 + a = a

(−a) + 0 = (−a)

0 − a =  − a

0 * a = 0

0/a = 0

a/0= tanımsız

0/0= belirsiz

0<sup>0</sup> = belirsiz

Kaynakça

Orijinal kaynak: 0 (sayı). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Kaplan, Robert. (2000). The Nothing That Is: A Natural History of Zero. Oxford: Oxford University Press.

  2. Will Durant (1950), The Story of Civilization, Volume 4, The Age of Faith: Constantine to Dante – A.D. 325–1300, Simon & Schuster, , p. 241

Kategoriler