0 %2b kan grubu özellikleri ne demek?

Kan grubu 0, antijen açısından en basit olan kan grubudur ve tüm insanların %40'ından fazlası bu kan grubuna sahiptir. Kan grubu 0 insanları, kırmızı kan hücrelerinde A veya B antijenlerinin olmaması nedeniyle herhangi bir kan grubuna uygun kan bağışı yapabilirler. Bu nedenle, kan verme konusunda son derece değerlidirler ve acil durumlarda herhangi bir kan grubuna verilebilirler.

Kan grubu 0 insanları, hemolitik transfüzyon reaksiyonlarına yatkın olmayan en az immunojenik (yabancı maddelere karşı tepki gösterme) kan grubuna sahiptirler. Ancak, yaklaşık %80'i Rh pozitiftir, bu da Rh negatif hastalara kan bağışında bulunamazlar.

Kan grubu 0 insanları, bazı hastalıklara karşı daha az dirençlidirler. Örneğin, Helicobacter pylori enfeksiyonu, gastrik kanser ve pankreatik kanser riski artabilir. Ayrıca, birçok kişiye göre, bu kan grubuna sahip kişilerin fiziksel aktiviteye daha meyilli olduğu ve diğer kan gruplarına göre daha yüksek bir stres toleransına sahip olduğu düşünülmektedir.