0! ne demek?

0 faktöriyel veya 0! (sıfır faktöriyel), faktöriyel işleminde 0 sayısının kullanılmasıdır. Faktöriyel, pozitif tam sayılar için tanımlı bir matematiksel işlemdir ve bir sayının faktöriyelini hesaplamak, o sayıdan başlayarak sıfıra doğru tüm tam sayıların çarpımını bulmaktır.

Ancak, 0 faktöriyel tanımsızdır, çünkü hiçbir sayının 0 ile çarpılması sonucunda 1 elde edilemez. Matematiksel olarak, 0! = 1 olarak kabul edilir. Bu, faktöriyel işleminin özel bir durumudur. 0 sayısının faktöriyelini 1 olarak kabul etmek, matematiksel formüllerde, kombinasyonlarda ve olasılık hesaplamalarında bazı kolaylıklar sağlar.

Özetlemek gerekirse, 0 faktöriyel, faktöriyel işleminin istisnai bir durumudur ve 1 olarak kabul edilir.