ne demek?

ASCII sembolleri kullan覺larak yap覺lan bir el iaretidir. Parma覺n kalk覺k ekilde oluan bu sembol, 繹zellikle rock m羹zii sevenler aras覺nda s覺k癟a kullan覺l覺r. "Rock on" anlam覺na gelir ve rock m羹ziin simgelerinden biridir.

Bu iaretin k繹keni hakk覺nda farkl覺 teoriler bulunmaktad覺r. Bir teoriye g繹re, 1970'lerde rock m羹zik konserlerinde sahnede 癟alan m羹zisyenlerin ve hayranlar覺n sevgisini g繹stermek i癟in kullan覺lmaya balam覺t覺r. Dier bir teori ise, iaretin Metallica grubunun solisti James Hetfield taraf覺ndan 1989 y覺l覺nda yap覺ld覺覺 ve pop羹ler hale geldii y繹n羹ndedir.

El iareti, rock m羹zik tutkunlar覺 aras覺nda birbirlerini tan覺mak, dayan覺may覺 g繹stermek ve m羹zikle ilgili bir balant覺 hissetmek amac覺yla kullan覺lmaktad覺r. Ayr覺ca konserlerde ve festivallerde sahnede 癟alan bir grubun performans覺n覺 alk覺lamak i癟in de kullan覺l覺r.

sembol羹, rock m羹zii sevenlerin m羹zie olan tutkusunu ve enerjisini ifade etmek i癟in bir ifade y繹ntemi olmutur. Ayn覺 zamanda rock m羹zii temsil ettii gibi, gen癟lik isyan覺, 繹zg羹rl羹k ve isyan duygular覺n覺 da sembolize edebilir.