터키어 번역 ne demek?

Hakkında bilgi veriyorum:

Türkçe 70 milyon kişi tarafından konuşulan resmi dildir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de resmi dili olarak kullanılır. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Suriye ve Balkanlar'da da konuşulmaktadır. Türkçe, Altay dilleri ailesinin bir üyesidir ve en yakın akrabaları Moğolca ve Tunguzca'dır. Türkçe, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arapça ve Farsça kelimelerden yoğun bir şekilde etkilenmiştir ve modern Türkçe, 20. yüzyıl başlarında yapılan dil devrimiyle birçok yabancı kelimenin yerine öz Türkçe terimlerin kullanılması yoluyla reforme edilmiştir. Türk alfabesi Latin alfabesi temelli olduğundan, Türkçe herhangi bir Latin alfabesi kullanıcısı için göreceli olarak kolaydır.