ꝁ ne demek?

ꝁ, Orta Çağ Avrupa dilinde kullanılan ve bugün modern alfabelerde yer almayan bir harftir. Yeni Latince'den türetilmiştir ve "küçük Q" olarak anılır.

ꝁ harfi, büyük Q harfinin küçültülmüş bir versiyonudur ve genellikle el yazısı metinlerde kullanılır. Başta İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere birçok Avrupa dilinde kullanılmıştır.

Bugün ꝁ harfi, Unicode standardında yer almaktadır ve birçok karakter kodlama sistemleri tarafından desteklenmektedir. Ancak, modern yazılımlar ve klavyelerde yer almaz ve sadece özel durumlarda kullanılmaktadır.