−1 ne demek?

−1 (eksi bir) , aritmetikte 1'in toplama işlemine göre tersini simgeleyen ve 1 eklendiğinde toplama işleminin etkisiz elemanı olan 0 sayısını veren tam sayıdır. Ayrıca en büyük negatif tam sayıdır.1

Cebirsel işlevleri

Bir sayıyı eksi bir ile çarpmak, o sayının sembolünün (negatif veya pozitif) değişmesine neden olur. (-1) ile çarpılan sayının mutlak değeri değişmez.

Tam kuvvetleri ve karekökü

Eksi bir sayısının karesi, yani (-1) ile (-1)'in çarpımı, 1'dir. Küpü, yani üç adet (-1) sayısının çarpımı ise, -1'dir. Bu çarpımlardan genel olarak: "(-1) sayısının çift tam kuvvetleri 1'e, tek tam kuvvetleri ise (-1)'e eşittir." sonucu çıkar.2

Reel sayılarda, diskriminant yöntemine göre, (-1) sayısının karekökü yoktur. Cebirde tüm ikinci dereceden denklemlerin çözülebilir hale gelmesi amacıyla karmaşık sayılar adı verilen bir sanal sayı kümesi oluşturulmuştur. Buna göre, bir karmaşık sayı olan i, (-1) sayısının karekökü olarak belirlenmiştir. Öte yandan, x<sup>2</sup> = −1 denkleminin bir kökü de -i 'dir; dolayısıyla (-1) sayısı, diğer negatif sayılar gibi, iki adet kareköke sahiptir.

Kaynakça

Orijinal kaynak: −1. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Mathematical analysis and applications

    By Jayant V. Deshpande, 

Kategoriler