แปล ne demek?

"hakkında bilgi ver" คือคำขอให้ผู้อื่นให้ข้อมูลสำหรับเรื่องหนึ่งๆ โดยมักใช้เมื่อต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในข้อสงสัยหรือไม่รู้เรื่องๆ นั่นคือการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้และสนใจอยู่ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา งาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ และสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงเวลาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การขอให้ใครบางคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะหนึ่งอาจเป็นการขอความช่วยเหลือเพื่อการเตรียมการทำงานหรือการศึกษาในอนาคต หรือเพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย