ʝ ne demek?

Önemli bir harf olan J, Latin alfabesinin onuncu harfidir. İlk olarak MÖ 7. yüzyılda Etrüskler tarafından kullanılmıştır. Eski İngilizce'de "y" veya "i" sesini ifade ederken, günümüz İngilizcesinde "j" sesini ifade etmektedir. J harfi İngilizce ve birçok modern Avrupa dilinde yaygın olarak kullanılmaktadır. J harfi aynı zamanda kimya elementlerinden biri olan ve cıva grubunda yer alan "cıva" elementinin simgesidir.