ȵ ne demek?

Ünlü Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin "Öyle Buyurdu Zerdüşt" (Also sprach Zarathustra) adlı eserinde bahsi geçen "Übermensch" (Süperinsan) kavramı, insanın varoluşsal sınırlılıklarını aşarak, kendini ve hayatı yaratıcı bir şekilde yönetebilen bir varlık olarak tasvir edilir. Nietzsche'ye göre, insanlık tarihindeki en büyük güç mücadelesinden zaferle çıkan birey, kendisini aşan bir 'süper-insan' olur ve insanlığın yeni bir aşama ve evrim geçirmesini sağlar. Bu kavram, postmodernizm gibi düşünce akımlarında da ciddi bir etki yaratmıştır.