şiilik Ne Demek?

Şii olma durumu. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra, damadı Ali'nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnilerden ayrılarak kurdukları mezhep, Şia da denir.

İran en yoğun olduğu yerdir ve orada bu mezhep resmi mezheptir. İran çevresine gittikçe yoğunluğu düşer. Dolayısıyla Irak ve Azerbaycan'da da yoğunluğu görülür.