şebeş savaşı ne demek?

Şebeş Savaşı, 1595-1606 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Habsburg İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır. Savaşın nedeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan topraklarını ele geçirmek için yaptığı saldırılardı.

Savaşın başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu, Erdel Prensi I. Sigismund'un yanında yer alan Transilvanya Prensliği'ni ele geçirmek için saldırılar düzenledi. Ancak Habsburg İmparatorluğu da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı saldırıya geçti ve savaş genişledi.

Savaşın en önemli olayı, 1599 yılında gerçekleşen Mezőkeresztes Muharebesi'dir. Osmanlı İmparatorluğu, bu muharebede ağır bir yenilgi aldı ve savaşın seyrinde büyük bir değişiklik meydana geldi. Habsburg İmparatorluğu'nun daha sonra alınan zaferleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan'daki topraklarını geri çekilerek terk etmesine neden oldu.

Şebeş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da yenilgiye uğradığı ve gücünün azalmaya başladığı bir dönemin başlangıcı oldu.