şahsına münhasır ne demek?

"Şahsına münhasır" terimi, İngilizce'deki "unique" kelimesinin Türkçe karşılığıdır ve bir kişinin veya nesnenin benzersiz veya özgün olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Hukukta ise, "şahsına münhasır hak" kavramı, bir kişiye sadece ona özgü olan hakları ifade eder. Bu haklar, genellikle kişisel haklar olarak bilinir ve kişinin kimliğiyle, kişiliğiyle, özel hayatıyla, sağlık, eğitim, işe yerleştirme gibi konularda kendisine tanınan haklardır. Bu hakların korunmasını sağlamak amacıyla birçok ülkenin anayasalarında yer alan "temel hak ve özgürlükler" kapsamında da değerlendirilebilir.

Örneğin, bir kişinin kendisine ait olan özel bir eşi bulunması, dinî inancına uygun biçimde yaşama hakkı, kişisel verilerinin korunması, fikrî ve sanatî eserler üzerindeki hakları, ticarî isim hakları gibi haklar şahsına münhasır haklar olarak sayılabilir.