şüpheden sanık yararlanır Ne Demek?

Hukukta masumiyet karinesi ilkesi gereğince sanığa isnat edilen suç hakkında şüpheye yer bırakmayacak şekilde bir delil yoksa sanığın suçlu kabul edilemeyeceğini, yani suçu isnat edenin şüphe kalmayacak şekilde ispat yükümlülüğü olduğunu anlatan ilke.