ınsulin degludec ne demek?

Insulin degludec (INN/USAN) Novo Nordisk tarafından Tresiba markası adı altında geliştirilen, son derece etkili bir bazal insülin benzeridir.1 Diyabetli kişilerin kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olmak için günde bir kez subkutan enjeksiyonla uygulanır. 42 saate kadar süren etki süresi vardır (insulin glargine ve insulin detemir gibi diğer piyasada bulunan insülinler tarafından sağlanan etki süresi 18 ila 26 saate kadardır)234, bu, hızlı ve kısa etkili bolus insülinlerin aksine, baz insülin seviyesini sağlayan bir insülindir.

İnsülin degludec, insan insüline kıyasla silinmiş tek bir amino aside sahip olan ve B29 pozisyonundaki amino asit lizindeki gama-L-glutamil aralayıcı vasıtasıyla heksadekanedioik aside konjuge edilmiş bir modifiye insülindir.

Yan etkileri

İnsülin tedavisinin önemli bir yan etkisi hipoglisemidir. Temmuz 2012'de yayınlanan klinik çalışmaların bir meta-analizine göre, hasta başına yıllık 39 ila 47.9 hipoglisemi olayı görülmüş (kan glukozu <56 mg / dL olarak tanımlanmıştır), daha konsantre degludec formülasyonunda daha yüksek oranlar vardır. Gece hipoglisemi oranları hasta başına yıllık 3.7 ila 5.1 olay arasında değişmekteydir.5

Farmakoloji

Çalışma mekanizması

İnsülin degludec, insulin glargine'nin aksine fizyolojik pH'ta aktif olan ultra uzun süre etkili bir insülindir. B29 pozisyonunda lisine heksadekanedioik asidin eklenmesi, deri altı dokularında çoklu heksamerlerin oluşumuna izin verir.6 Bu, sistemik dolaşıma yavaş insülin salınımıyla sonuçlanan deri altı depo oluşumuna izin verir.7

Farmakokinetik

İnsülin degludec 30-90 dakika etki gösterir (insulin glargine and insulin detemir'e benzer). Sistemik dolaşıma yavaş salınım nedeniyle aktivitede tepe noktası yoktur. İnsülin degludec'in etki süresinin 24 saatten uzun olduğu bildirilmiştir.89

Etkinlik profili

Çalışmalar, insülin degludec alan hastaların, benzer kan glikoz seviyelerine ulaşırken, insülin glargine U100 alanlara göre önemli ölçüde daha küçük dozlarda bazal insülin almaları gerektiğini göstermiştir. İnsülin degludec ayrıca diğer insülinler ile karıştırılma yeteneğine sahiptir, böylece glisemik kontrolü iyileştirir. Bu, uzun süredir devam eden mevcut insülinler kullanılarak yapılamaz.1011 Araştırmalara katılan bir doktor şöyle söylemiştir:

Bu, insülin asparttan hızlı etkili yemek zamanı kontrolü ile uzun etkili bazalın yumuşak kontrolünü koruyan yeni bir formülasyonun oluşturulmasını sağlar. Bu 2 bileşenli insülin, degludec'in ultra hafif risk özelliklerini eşzamanlı yemek zamanı kapsamı ile korur.12

Tarihçe

İnsülin degludec Amerika Birleşik Devletleri'nde tescillenmiştir.13 Novo Nordisk, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Şubat 2013'te talep ettiği ilave kardiyak güvenlik çalışmalarını tamamlanmasının ardından 2015 veya 2016'da insülin analoğunu pazarlamaya başlamayı ummaktadır.14 İnsülin degludec FDA onayını 25 Eylül 2015'te almış 15 ve pazarlama 26 Ocak 2016'da başlamıştır.16

Klinik deneme verileri

Tip 1 diabetes mellitus

İnsülin degludec, Bazal-Bolus Tip 1 çalışmasının başlangıcında bazal bolus rejiminin bir parçası olarak insülin glarjine alternatif olarak incelenmiştir. Tip 1 diyabetli 629 hasta, yemek zamanı insülin aspart'ına ek olarak 3: 1 oranında insülin degludec (n = 472 kişi) veya insülin glargine (n = 157 kişi) randomize edilmiştir. Degludec tedavi kolundaki hastalar, bazal insülininden insülin degludec'e 1: 1 oranında değiştirilmiş ve günde çoklu bazal doz alan hastalarda% 20-30'luk bir doz azalması sağlanmıştır. 52 hafta sonra, insülin degludec ile tedavi edilen hastaların HbA1c seviyerinde (% 0.40'a karşılık% 0.9) benzer bir azalma sağlanmıştır. Diğer iki tedavi kolunda advers olaylar benzerdir; ancak, gece hipoglisemi oranları (gece yarısı ile sabah 6 arasında) insülin degludec ile tedavi edilen hastalarda% 27 daha düşükrür (3.91'e karşılık% 5.22, p = 0.024). Hipoglisemi insidansındaki azalma, hipoglisemi genellikle insülin tedavisindeki toksisiteyi sınırlayan bir doz olduğundan, terapötik bir fayda olarak görülmüştür.17

Tip 2 diabetes mellitus

Basal-Bolus Tip 2 çalışmasının başlangıcında, tip 2 diabetes mellituslu hastalarda insülin glargine alternatif olarak insülin degludec çalışıldı. 995 hasta, yemek zamanı insülin aspart, metformin ve / veya pioglitazonun yanı sıra, insülin degludec (n = 755 kişi) veya insülin glarjin (n = 251 kişi) alacak şekilde randomize edildi. Bu çalışmadaki hastalar ortalama% 8.3-8.4 HbA1c'ye sahipti ve% 49-50'si bazal-bolus insülin ve oral antidiyabetik ilaçlar içeren bir rejimdeydi. 52 hafta sonra, benzer bir HbA1c düşürme etkisi sağlayan insülin degludec'in insülin glargine karşı aşağı derecede olduğu bulundu (−1.10 ve −1.18). Genel hipoglisemi oranları, nokturnal hipoglisemi vakaları dahil olmak üzere insülin degludec (11.09 ve% 13.63 / yıl, p = 0.0359) ile anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0.0399).18

Dış bağlantılar

Kaynakça

Orijinal kaynak: ınsulin degludec. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. European Medicines Agency: Tresiba Summary of product characteristics

Kategoriler