ıncel ne demek?

''Incel''1 (okunuş ), İngilizce istemsiz bekârlar anlamına gelen "involuntary celibate" kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, kendileri istemelerine rağmen romantik veya cinsel partner bulamamaları ile tanımlayan bir internet alt kültürünün üyelerini tanımlar.23

Incel forumlarında yürütülen tartışmalar genellikle içerleme, kadın düşmanlığı, mizantropi, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık ve cinsel olarak aktif insanlara karşı şiddetin onaylanması ile karakterize edilir.4567 Amerikalı kâr amacı gütmeyen Southern Poverty Law Center kuruluşu altkültürü, "çevrimiçi ataerkil ekosistemin bir parçası" olarak nitelendirmiş ve nefret grupları listesine dahil etmiştir.8

Altkültürün toplam büyüklüğüne ilişkin tahminler büyük ölçüde değişmektedir. Inceller çoğunlukla erkek ve heteroseksüel olarak kabul edilir, ancak kaynaklar grubun etnik yapısı konusunda aynı fikirde değildir.

Kuzey Amerika'da toplamda 45 ölümle sonuçlanmış en az dört toplu katliam, ya kendilerini incel olarak tanımlamış, ya da özel yazılarında veya internette alakalı isimler ve yazılardan bahsetmiş erkekler tarafından işlenmiştir. Incel toplulukları medya ve araştırmacılar tarafından kadın düşmanı ve şiddeti özendirici olduğu, aşırılıkçı görüşleri yaydığı ve üyelerini radikalleştirdiği gerekçe gösterilerek eleştirilmiştir.910

Incellik, Hollanda Hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından engellilik olarak kabul edilmiştir.1112 Incel olmada kesinleşmiş bir ırk ayrımı yoktur. Incel olmak bir tür cinselliksizliktir/cinsellikten mahrum kalmaktır. “Inceller” bir alt kültür, topluluk, ideoloji veya sosyal kulüp değildir. Kendi kendini tanımlayan incelller, “gerçekten flört etme” eğilimindedir. “Incel” terimi, popüler kültürde genellikle <u>dışlayıcı</u> ve <u>aşağılayıcı</u> bir terim olarak kullanılır.

Etimoloji

Bekarlık, Latince caelibatus “evlenememişlik durumu” kelimesinden gelir, ancak 1950'lerden itibaren evlilik durumuna atıfta bulunmaksızın cinsel yoksunluk anlamına gelir olmuştur. İstemsiz bekarlık/bakirlik terimi, muhtemelen en azından 18. yüzyıla kadar uzanan tarih boyunca çeşitli yazarlar tarafından bağımsız olarak düşünülmüştür. Örneğin, bir Fransız din adamı olan Antoine Banier, bu terimi 1739'da kullanmıştır. Terim daha sonra internet çağından önce birçok literatürde kelimesi kelimesine kullanıldı, özellikle de solcu filozof ve avangart Henry Flynt tarafından yazılan 1975 tarihli “Blueprint for a Higher Civilization” adlı kitabın “Creep” adlı bölümünde bulunmaktadır. Kitabın içinde Flynt, genç bir yetişkin olarak “istemdışı bekarlık/bakirlik” olarak tanımladığı şeye verdiği duygusal tepkiyi tartışıyor.1314

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: ıncel. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler