çerkeslerin türk düşmanlığı ne demek?

Çerkeslerin Türk düşmanlığı hakkındaki düşünceleri ve tutumları oldukça çeşitlidir. Bu konuda genellemeler yapmak mümkün değildir çünkü farklı coğrafyalarda farklı sosyal ve siyasal koşullar altında yaşayan Çerkeslerin görüşleri birbirinden farklı olabilir.

Ancak tarihi süreç içinde bazı Çerkes aydınları veya aktivistleri, Osmanlı Devleti ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ile yaşanan bazı olumsuz olaylar nedeniyle Türklere karşı bir düşmanlık hissi geliştirmiş olabilirler. Bu olaylar arasında, 1864'te Kafkas Savaşı ile birlikte Çerkes ülkesinde yaşanan sürgünler, 1915'te Ermeni tehciri sırasında Türkler ve Kürtler tarafından Çerkeslere yapılan zulümler ve sonrasında Türkiye'deki Çerkes göçmenlerin yaşadığı sorunlar yer alabilir.

Ancak diğer taraftan, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin birçoğu Türk vatandaşı olarak Türkiye'nin bir parçası olduklarını hissederek yaşamaktadırlar. Ayrıca Türkiye'nin Çerkes kültürüne saygı gösterdiği ve Çerkesleri koruyup kolladığı düşüncesi de yaygındır. Dolayısıyla, her ne kadar bazı Çerkesler arasında Türk düşmanlığı görülebilse de genel olarak Çerkes-Türk ilişkileri dostane ve karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde sürmektedir.